Archiwa tagu: nieważność sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości bez zgody małżonka – czy zawsze majątek wspólny jest chroniony?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czynność polegającą na sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zawsze wymaga zgody drugiego małżonka (art. 37 KRO). Ustawodawca, słusznie zresztą, wyszedł z założenia, że z uwagi wagę tego typu czynności i ich wpływ na majątek wspólny decyzję o dokonaniu takich czynności powinni podejmować małżonkowie wspólnie.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Potwierdzenie powinno być dokonane w formie aktu notarialnego, a więc formie która była właściwa dla czynności podlegającej potwierdzeniu. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu (art. 37 §2 KRO).

Czytaj dalej