Powrót do dotychczasowego nazwiska po rozwodzie

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Zagadnieniem niekiedy palącym do rozwiązania już po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, jest kwestia powrotu do dotychczasowego nazwiska. Prawo reguluje precyzyjnie tą kwestię, która – co oczywiste – dotyczyć może tylko tego z rozwiedzionych małżonków, który zdecydował się na zmianę nazwiska przy zawarciu małżeństwa. Stosownie do art. 59 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, taki małżonek może w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się rozwodu złożyć oświadczenie o zamiarze powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie to składane jest osobiście przed kierownikiem dowolnego urzędu stanu cywilnego.

Podkreślenia wymaga bardzo krótki termin, w jakim oświadczenie o powrocie do dawnego nazwiska może być złożone. To jedynie trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, co niekiedy może umknąć w natłoku wydarzeń i emocji związanych z samym rozwodem. Istotne jest, że jest to tzw. termin zawity, co oznacza w szczególności, że po jego upływie wygasa uprawnienie do powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa. Nie ma też możliwości przedłużenia terminu, ani przerwania jego biegu, nawet jeśli osoba uprawniona do zmiany nazwiska nie mogła w danym czasie skorzystać ze swego uprawnienia, choćby z przyczyn losowych.

Warto też zauważyć, że omawiane uprawnienie ma charakter wyłącznie osobisty. Może z niego skorzystać tylko rozwiedziony małżonek, który zmienił nazwisko przy zawarciu małżeństwa. Ani sąd, ani jakikolwiek inny organ, czy tym bardziej drugi z rozwiedzionych małżonków nie mogą zmusić uprawnionego do wykonania lub zaniechania jego uprawnienia do powrotu do dawnego nazwiska. Co więcej, nie mają na to wpływu też ewentualne okoliczności winy w spowodowaniu rozkładu pożycia, czy inne naganne przymioty uprawnionego byłego małżonka. Oświadczenie o powrocie do nazwiska sprzed ślubu nie może być złożone przez pełnomocnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>