Archiwa kategorii: Obowiazek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Dla dopuszczalności roszczeń alimentacyjnych pomiędzy byłymi małżonkami, rozstrzygające znaczenie ma wina w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego skutkującego rozwodem. W zależności od tego, któremu z małżonków sąd tą winę przypisze, różnie kształtować się mogą prawa i obowiązki byłych małżonków w zakresie wzajemnych świadczeń alimentacyjnych.

I tak, ze względu na możliwe konfiguracje w orzekaniu winy rozkładu pożycia, wyróżnić można w efekcie trzy potencjalne modele wzajemnych relacji na gruncie alimentacyjnym pomiędzy byłymi małżonkami:

    • żądanie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego wobec małżonka niewinnego rozkładowi pożycia lub przez małżonka winnego wobec małżonka winnego (przypadki, gdy oboje małżonkowie są niewinni albo winni rozkładowi pożycia);
  • żądanie alimentów przez małżonka niewinnego rozkładowi pożycia małżeńskiego wobec małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia;
    • żądanie alimentów przez małżonka wyłącznie winnego rozkładowi pożycia wobec małżonka niewinnego rozkładowi pożycia.

Czytaj dalej

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Jednym z powszechnie panujących przekonań w zakresie obowiązku alimentacyjnego obciążającego rodziców względem dziecka, jest przeświadczenie, że obowiązek ten wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności. Takie twierdzenie to mit. Żaden przepis prawa rodzinnego nie wprowadza sztywnej granicy wieku, z przekroczeniem której rodzice mieliby zostać zwolnieni z obowiązku łożenia na utrzymanie swojego dziecka. Co istotne, obowiązek rodziców dostarczenia dziecku środków utrzymania i wychowania pozostaje całkowicie niezależny od tego, czy dziecko pochodzi z małżeństwa, czy jest dzieckiem pozamałżeńskim lub przysposobionym.

Czytaj dalej