Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Ochrona majątku wspólnego przed egzekucją

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W praktyce bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wierzyciel uzyskuje tytuł wykonawczy jedynie przeciwko jednemu z małżonków i wyrokowi takiemu nie jest nadawana klauzula wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacji gdy wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej bez zgody małżonka dłużnika. Przypomnijmy, że dla uzyskania klauzuli na małżonka dłużnika konieczne jest wykazanie przez wierzyciela istnienia zgody takiego małżonka objętej dokumentem urzędowym lub prywatnym (art. 787 KPC). Do rzadkości należą sytuacje, w których wierzyciel – pomimo istnienia zgody drugiego małżonka – zaniecha uzyskania klauzuli przeciwko drugiemu małżonkowi. Brak klauzuli zamyka bowiem wierzycielowi drogę do prowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością majątkową. Majątek osobisty dłużnika pozostającego w związku małżeńskim bardzo często posiada dużo mniejszą wartość niż majątek posiadany wspólnie z małżonkiem.

Czytaj dalej