Miesięczne archiwum: Czerwiec 2013

Kiedy wierzyciel może skierować egzekucję do majątku wspólnego małżonków?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W przeważającej ilości przypadków w trakcie trwania związku małżeńskiego umowy zawierane są jedynie przez jednego z małżonków. Taka praktyka jest powszechna – trudno wyobrazić sobie sytuację, w której każda nawet drobna umowa podpisywana byłaby przez obojga małżonków. Klient kupił samochód rodzinny. Przy zawieraniu umowy nabywca wpłacił pokaźną zaliczkę, zaś reszta ceny miała być zapłacona w ratach. Na skutek utraty pracy klient nie był w stanie spłacać rat w terminie. Dealer uzyskał nakaz zapłaty, który uprawomocnił się. Obecnie prowadzona jest egzekucja komornicza. Powstaje pytanie czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli żona nie wyraziła zgody na zakup samochodu, to komornik nie będzie mógł skierować egzekucji do majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

Czytaj dalej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

W wielu wypadkach wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wydany jedynie przeciwko jednemu z małżonków i brak jest podstaw do uzyskania na takim tytule klauzuli wykonalności przeciwko drugiemu z małżonków. Dzieje się tak zazwyczaj w sytuacjach gdy wierzyciel nie dysponuje zgodą drugiego małżonka na dokonanie czynności, które jest źródłem zobowiązania. Jeżeli wierzyciel posiada tytuł wykonawczy wydany jedynie przeciwko jednemu z małżonków i nie uzyskał klauzuli przeciwko drugiemu z małżonków, wówczas może prowadzić egzekucję tylko z majątku osobistego małżonka wymienionego w tytule wykonawczym oraz z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej (a także z pewnych jego praw autorskich itp.).

Czytaj dalej