Archiwa autora: Marcin Buczkowski

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czy umowę o pracę można rozwiązać ustnie?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czy przepisy prawa dopuszczają złożenie wypowiedzenia stosunku pracy w formie ustnej? Czy skierowanie przez pracodawcę do pracownika słów „od dzisiaj Pan/Pani tu nie pracuje” wywrze jakieś skutki? Na tak postanowione pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Zgodnie z art. 30 §3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Nie oznacza to jednak, że takie oświadczenia złożone ustnie nie wywierają skutków prawnych. Niezachowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 30 §3 KP będzie miało inne skutki dla pracodawcy, a inne dla pracownika.

Czytaj dalej

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 §1 pkt 1 kodeksu pracy). Dokonując analizy zasadności konkretnego wypowiedzenia należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest zakres podstawowych obowiązków danego pracownika, którego dotyczy wypowiedzenie, a następnie – jeżeli taki obowiązek został naruszony – czy naruszenie, które legło u podstaw wypowiedzenia, było ciężkie. Do przeprowadzenia takiej analizy pomocne jest niezwykle bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego związane z tym zagadnieniem.

Czytaj dalej

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest jednym z najczęściej występujących sposobów egzekucji należności pieniężnych. Dotyczy ona wszelkich świadczeń, które wynikają ze stosunku pracy, a więc nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, ale również premii, nagród, udziałów w funduszu zakładowym, udziałów w zyskach itp. Egzekucja z wynagrodzenia o pracę może być przeprowadzona jeżeli wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone pracownikowi.

Czytaj dalej