Archiwa autora: Jolanta Kalisz-Krygowska

O Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Kontrakt menedżerski – kwestie podatkowe

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Swego czasu przedmiotem jednego z naszych wpisów była problematyka różnic pomiędzy kontraktem menedżerskim a umową o pracę. Jak wówczas zaznaczono, nie wszystkie kwestie zostały w tym artykule wyczerpująco wyjaśnione, dlatego też nadszedł czas na pochylenie się nad zawiłościami prawno – podatkowymi związanymi z kontraktami menedżerskimi.

Kontrakty menedżerskie w praktyce nastręczają wiele problemów w rozliczeniach prawno – podatkowych, zwłaszcza w zakresie ustalania dochodu, uwzględniania kosztów uzyskania przychodów, czy też opodatkowania tych umów podatkiem VAT.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród źródeł przychodów wyróżnia się działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Z kolei stosownie do art. 13 ust. 9 za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 7 tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Czytaj dalej

Mobbing – i co dalej?

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czym jest mobbing?

Wypowiadając się na temat mobbingu, warto najpierw krótko opisać, czym jest to zjawisko i jakie zachowania są dla niego charakterystyczne. Mobbing „doczekał się” własnej definicji zawartej w Kodeksie pracy, zgodnie z którą oznacza on takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing określany często jako kwalifikowana postać molestowania musi zatem cechować się po pierwsze trwaniem takiego nagannego zachowania przez dłuższy okres czasu, a po drugie wystąpieniem dotkliwych dla pracownika skutków takiego działania.

Czytaj dalej

Kontrakt menedżerski a umowa o pracę

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, kontrakt menedżerski jest coraz częściej stosowaną prawną formą zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej. Problem tkwi jednak w tym, że w dalszym ciągu pojawiają się liczne kontrowersje związane z prawidłowym zakwalifikowaniem różnego rodzaju umów zawieranych z menedżerami piastującymi funkcje członków zarządu.

Czym zatem różni się umowa o pracę od kontraktu menedżerskiego? Odpowiedź na to pytanie najlepiej przedstawić w formie krótkiej analizy porównawczej.

Czytaj dalej