Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Kontrakt menedżerski – kwestie podatkowe

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Swego czasu przedmiotem jednego z naszych wpisów była problematyka różnic pomiędzy kontraktem menedżerskim a umową o pracę. Jak wówczas zaznaczono, nie wszystkie kwestie zostały w tym artykule wyczerpująco wyjaśnione, dlatego też nadszedł czas na pochylenie się nad zawiłościami prawno – podatkowymi związanymi z kontraktami menedżerskimi.

Kontrakty menedżerskie w praktyce nastręczają wiele problemów w rozliczeniach prawno – podatkowych, zwłaszcza w zakresie ustalania dochodu, uwzględniania kosztów uzyskania przychodów, czy też opodatkowania tych umów podatkiem VAT.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród źródeł przychodów wyróżnia się działalność wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Z kolei stosownie do art. 13 ust. 9 za przychody z działalności wykonywanej osobiście o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 7 tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Czytaj dalej

Czy umowę o pracę można rozwiązać ustnie?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czy przepisy prawa dopuszczają złożenie wypowiedzenia stosunku pracy w formie ustnej? Czy skierowanie przez pracodawcę do pracownika słów „od dzisiaj Pan/Pani tu nie pracuje” wywrze jakieś skutki? Na tak postanowione pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Zgodnie z art. 30 §3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Nie oznacza to jednak, że takie oświadczenia złożone ustnie nie wywierają skutków prawnych. Niezachowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 30 §3 KP będzie miało inne skutki dla pracodawcy, a inne dla pracownika.

Czytaj dalej