Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

Czy umowę o pracę można rozwiązać ustnie?

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czy przepisy prawa dopuszczają złożenie wypowiedzenia stosunku pracy w formie ustnej? Czy skierowanie przez pracodawcę do pracownika słów „od dzisiaj Pan/Pani tu nie pracuje” wywrze jakieś skutki? Na tak postanowione pytania należy odpowiedzieć twierdząco.

Zgodnie z art. 30 §3 KP oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Nie oznacza to jednak, że takie oświadczenia złożone ustnie nie wywierają skutków prawnych. Niezachowanie formy pisemnej przewidzianej w art. 30 §3 KP będzie miało inne skutki dla pracodawcy, a inne dla pracownika.

Czytaj dalej