Mobbing – i co dalej?

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czym jest mobbing?

Wypowiadając się na temat mobbingu, warto najpierw krótko opisać, czym jest to zjawisko i jakie zachowania są dla niego charakterystyczne. Mobbing „doczekał się” własnej definicji zawartej w Kodeksie pracy, zgodnie z którą oznacza on takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing określany często jako kwalifikowana postać molestowania musi zatem cechować się po pierwsze trwaniem takiego nagannego zachowania przez dłuższy okres czasu, a po drugie wystąpieniem dotkliwych dla pracownika skutków takiego działania.

Jakie prawa przysługują pracownikowi będącemu ofiarą mobbingu?

Z uwagi na to, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi, pracodawca który temu obowiązkowi uchybił, musi liczyć się z możliwością zastosowania wobec niego sankcji dwojakiego rodzaju.

Pracownikowi, u którego nękanie mobbingiem wywołało rozstrój zdrowia, przysługuje prawo żądania odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za doznaną z tego tytułu krzywdę.

Pracownik będący ofiarą mobbingu ma również prawo złożenia względem pracodawcy oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z powołaniem się na ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków pracowniczych. Rozwiązanie przez pracownika umowy w tym trybie pozwala również na dochodzenie od pracodawcy odszkodowania, przy czym co istotne Kodeks pracy zakreśla tylko dolną jego granicę, ustalając, że odszkodowanie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Brak górnej granicy odszkodowania każe mieć na uwadze możliwość miarkowania jego wysokości, przy należytym uwzględnieniu charakteru działań noszących znamiona mobbingu, stopnia dotkliwości tych działań dla nękanego pracownika i skutków, jakie zostały wskutek takich działań wywołane.

Kogo można pozwać z tytułu mobbingu?

Przepisy Kodeksu pracy przewidują dochodzenie opisanego wyżej zadośćuczynienia lub odszkodowania od pracodawcy, którego obowiązkiem jest przeciwdziałanie mobbingowi. Tym samym prawo pracy nie przewiduje sytuacji, w której podmiotem tego typu roszczeń byłaby inna osoba tj. np. bezpośredni przełożony, kierownik zespołu, kolega z pracy itp. Warto jednak pamiętać, że pracownik ma prawo żądać na drodze cywilnej zadośćuczynienia lub odszkodowania za mobbing także od współpracownika, który szykanował go w miejscu pracy.

Jakkolwiek zjawisko mobbingu zostało prawnie uregulowane niespełna dziesięć lat temu, z uwagi na liczne kontrowersje, które mu w dalszym ciągu towarzyszą  oraz trudności dowodowe, jakie mogą pojawić się w toku procesu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu mobbingu, przed skierowaniem powództwa do właściwego sądu warto poradzić się profesjonalnego pełnomocnika lub fachowej instytucji świadczącej pomoc dla ofiar mobbingu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>