Miesięczne archiwum: Sierpień 2013

Mobbing – i co dalej?

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Czym jest mobbing?

Wypowiadając się na temat mobbingu, warto najpierw krótko opisać, czym jest to zjawisko i jakie zachowania są dla niego charakterystyczne. Mobbing „doczekał się” własnej definicji zawartej w Kodeksie pracy, zgodnie z którą oznacza on takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika i wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Mobbing określany często jako kwalifikowana postać molestowania musi zatem cechować się po pierwsze trwaniem takiego nagannego zachowania przez dłuższy okres czasu, a po drugie wystąpieniem dotkliwych dla pracownika skutków takiego działania.

Czytaj dalej

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych może być podstawą zwolnienia dyscyplinarnego (art. 52 §1 pkt 1 kodeksu pracy). Dokonując analizy zasadności konkretnego wypowiedzenia należy w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie jaki jest zakres podstawowych obowiązków danego pracownika, którego dotyczy wypowiedzenie, a następnie – jeżeli taki obowiązek został naruszony – czy naruszenie, które legło u podstaw wypowiedzenia, było ciężkie. Do przeprowadzenia takiej analizy pomocne jest niezwykle bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego związane z tym zagadnieniem.

Czytaj dalej