Koszty procesu w sprawach z zakresu prawa pracy

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Uczestnicząc w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, warto poświęcić chwilę analizie zasad dotyczących ponoszenia przez strony kosztów tych postępowań.

Zasadniczo, w tej kwestii, podobnie jak w wielu innych przypadkach, polski reżim prawny istotnie faworyzuje pracownika. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pracownik wnoszący powództwo jest zwolniony z uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu, jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50.000 zł. W praktyce obejmuje to zdecydowaną większość postępowań wszczynanych przez pracowników. Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu pracowniczego przekracza tą kwotę, wówczas pracownik będzie musiał uregulować opłatę sądową na zasadach ogólnych. W postępowaniach tych szczególnie istotna jest więc prawidłowa kalkulacja wartości przedmiotu sporu.

Odrębną kwestią jest reguła dotycząca ponoszenia wydatków w trakcie procesu, czyl np. kosztów opinii biegłych czy tłumaczeń. Inaczej niż w zwykłych postępowaniach, koszty te ponosi za pracownika tymczasowo Skarb Państwa. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd rozstrzyga o tych kosztach obciążając nimi zasadniczo przegrywającego. Jednak przegrywający pracownik może zostać nimi obciążony jedynie w wyjątkowych przypadkach, np. oczywistego pieniactwa.

W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, sąd rozstrzyga nadto o pozostałych kosztach procesu, w szczególności o opłacie sądowej i ewentualnych kosztach zastępstwa procesowego. Zasada przy rozstrzyganiu o tych kosztach nakazuje obciążenie nimi przegrywającego. Pracownik w razie przegranej, nie może liczyć na szczególne względy w kwestii opłaty sądowej czy kosztów zastępstwa przeciwnika, jak ma to miejsce przy wydatkach. Wyjątkowo tylko, w rzadkich i szczególnie uzasadnionych przypadkach, pracownik może być zwolniony przez sąd od ponoszenia kosztów opłaty sądowej czy zwrotu wygrywającemu przeciwnikowi kosztów zastępstwa sądowego.

Warto mieć powyższe zasady na uwadze, rozważając zasadność wnoszenia powództwa. Często uprzednia konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem może pomóc uniknąć poniesienia dotkliwych kosztów w przyszłości. Z ryzyka wystąpienia tych kosztów pracownicy często też nie zdają sobie sprawy, mając wiedzę tylko o tymczasowym zwolnieniu z opłaty sądowej przy sporach o wartości do 50.000 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>