Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem jest jedynym dwustronnym przypadkiem zakończenia stosunków pracy wynikających z umów, a nadto z założenia jest rozwiązaniem bezkonfliktowym, pozwalającym stronom na rozejście się w poprawnych stosunkach. Przeciwnie do innych sposobów kończenia bytów umów o pracę, czyli jednostronnego rozwiązania za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia, pracodawca i pracownik zawierając porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, mogą niemal dowolnie ukształtować jego treść i warunki zakończenia współpracy. Żadna ze stron nie jest tu więc związana ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa pracy, które zachodzą przy jednostronnych rozwiązaniach.

Czytaj dalej

Koszty procesu w sprawach z zakresu prawa pracy

Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Uczestnicząc w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, warto poświęcić chwilę analizie zasad dotyczących ponoszenia przez strony kosztów tych postępowań.

Zasadniczo, w tej kwestii, podobnie jak w wielu innych przypadkach, polski reżim prawny istotnie faworyzuje pracownika. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, pracownik wnoszący powództwo jest zwolniony z uiszczania kosztów sądowych, w tym opłaty sądowej od pozwu, jeśli wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50.000 zł. W praktyce obejmuje to zdecydowaną większość postępowań wszczynanych przez pracowników. Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu pracowniczego przekracza tą kwotę, wówczas pracownik będzie musiał uregulować opłatę sądową na zasadach ogólnych. W postępowaniach tych szczególnie istotna jest więc prawidłowa kalkulacja wartości przedmiotu sporu.

Czytaj dalej

Kontrakt menedżerski a umowa o pracę

Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Jak pokazuje praktyka ostatnich lat, kontrakt menedżerski jest coraz częściej stosowaną prawną formą zatrudnienia członka zarządu spółki kapitałowej. Problem tkwi jednak w tym, że w dalszym ciągu pojawiają się liczne kontrowersje związane z prawidłowym zakwalifikowaniem różnego rodzaju umów zawieranych z menedżerami piastującymi funkcje członków zarządu.

Czym zatem różni się umowa o pracę od kontraktu menedżerskiego? Odpowiedź na to pytanie najlepiej przedstawić w formie krótkiej analizy porównawczej.

Czytaj dalej