Archiwa autora: Piotr Gawlik

O Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Odrzucenie spadku imieniem małoletniego

Odrzucenie spadku jest celowym posunięciem w przypadku, gdy zmarły pozostawił długi spadkowe w wysokości przekraczającej wartość spadku. Samo odrzucenie spadku jest dość nieskomplikowaną czynnością polegającą na złożeniu oświadczenia spadkobiercy przed sądem lub notariuszem. Istotne jest, iż oświadczenie to złożone być musi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej to dzień śmierci spadkodawcy).

Czynność ta komplikuje się jednak, gdy spadkobiercą jest osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli w praktyce najczęściej małoletni. W przypadku takiego spadkobiercy oświadczenie złożone być może przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna. Aby jednak to było możliwe, przedstawiciel ustawowy musi uprzednio uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem swego podopiecznego jaką niewątpliwie jest odrzucenie spadku.

Uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego również nie jest szczególnie zawiłą czynnością. W przypadku wykazania, że długi spadkowe przewyższają wartość spadku, nie powinno być obaw co do jego uzyskania. Pojawić się tu jednak mogą problemy natury praktycznej, wynikające z sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Czytaj dalej

O Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Zadatek a zaliczka

Instytucje zadatku i zaliczki mają bardzo częste i pożyteczne zastosowanie w praktyce. Pomimo niekiedy zamiennego stosowania terminu zadatek i zaliczka, skutki prawne związane z występowaniem tych zwrotów w umowie mogą być diametralnie różne.

Stosownie do regulacji zawartych w Kodeksie cywilnym, jeżeli strony umowy nie ustalą tego odmiennie, kiedy łącząca strony umowa zostaje wykonana, zadatek podlega zaliczeniu na poczet świadczenia dającego zadatek (w praktyce najczęściej na poczet ceny). Jeżeli strony rozwiążą umowę przed jej wykonaniem, bądź gdy umowa nie może zostać wykonana z przyczyn za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, bądź gdy obie ponoszą odpowiedzialność w tym samym stopniu, zadatek powinien być zwrócony dającemu.

Czytaj dalej

O Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.