Archiwa autora: Jolanta Kalisz-Krygowska

O Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

Dzisiaj kilka słów o walce z ubezpieczycielami i o tym, czego możemy się domagać, kiedy nasze auto zostanie uszkodzone w kolizji lub wypadku drogowym.

Temat jest o tyle ciekawy, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistego zakresu odszkodowania, jakiego mogą się domagać od ubezpieczyciela odpowiedzialnego za naprawienie szkody. Z reguły poszkodowani w tego typu zdarzeniach żądają zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu – czy to w formie gotówkowej czy bezgotówkowej, kiedy wszystkie formalności w naszym imieniu załatwia serwis samochodowy, któremu zlecamy naprawę.   

Warto jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela na tym nie powinna się jednak kończyć. Nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać, że zdecydowana większość przypadków, w których auto uczestniczy w kolizji lub wypadku drogowym, prowadzi do tego, że wartość rynkowa takiego pojazdu znacząco spada. Oczywiście każdy przypadek jest inny i zależy to przede wszystkim od zakresu uszkodzeń i sposobu dokonanej naprawy. Inaczej bowiem oceniać będziemy wpływ uszkodzenia nadwozia samochodu, a inaczej uszkodzenie lusterka bocznego.

Czytaj dalej

O Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Kiedy można żądać zapłaty kary umownej?

W umowach cywilnoprawnych bardzo często pojawiają się klauzule dotyczące kary umownej. W tego typu postanowieniu umownym strony mogą zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy.

Wola stron nie może doprowadzić do ważności zastrzeżenia, mocą którego jedna ze stron umowy miałaby zostać zobowiązana do zapłaty określonej kwoty w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania o charakterze pieniężnym (swego czasu tego typu klauzule pojawiały się w regulaminach dotyczących między innymi usług świadczonych przez banki). Warto pamiętać, że takie zastrzeżenia są nieważne i nie mogą rodzić obowiązku zapłaty.

Czytaj dalej

O Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.