Miesięczne archiwum: Listopad 2013

Krótkie terminy przedawnienia

Kodeks cywilny zobowiązań umownych niejednokrotnie przewiduje stosunkowo krótkie terminy przedawnienia roszczeń. Jako przykład można wskazać sześciomiesięczny termin przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu, czy roczne termin przedawnień roszczeń użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, roszczeń z umowy przewozu rzeczy i osób, z umowy spedycji. Roszczenia z najpopularniejszych chyba umów tj. sprzedaży (dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy), umowy zlecenia (przysługujące osobom, które stale lub w zakresie działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju) czy umowy o dzieło – przedawniają się po upływie lat dwóch.

Nie zawsze jednak upływ tych terminów sprawia, iż osoba, która poniosła szkodę na skutek działania naruszającego postanowienia umowy, będzie pozbawiona możliwości dochodzenia swoich roszczeń. Dla osoby poszkodowanej mogą przyjść z pomocą przepisy dotyczące czynów niedozwolonych. Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.