Miesięczne archiwum: Październik 2013

Odszkodowanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

Dzisiaj kilka słów o walce z ubezpieczycielami i o tym, czego możemy się domagać, kiedy nasze auto zostanie uszkodzone w kolizji lub wypadku drogowym.

Temat jest o tyle ciekawy, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistego zakresu odszkodowania, jakiego mogą się domagać od ubezpieczyciela odpowiedzialnego za naprawienie szkody. Z reguły poszkodowani w tego typu zdarzeniach żądają zwrotu kosztów naprawy uszkodzonego samochodu – czy to w formie gotówkowej czy bezgotówkowej, kiedy wszystkie formalności w naszym imieniu załatwia serwis samochodowy, któremu zlecamy naprawę.   

Warto jednak wiedzieć, że są sytuacje, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela na tym nie powinna się jednak kończyć. Nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać, że zdecydowana większość przypadków, w których auto uczestniczy w kolizji lub wypadku drogowym, prowadzi do tego, że wartość rynkowa takiego pojazdu znacząco spada. Oczywiście każdy przypadek jest inny i zależy to przede wszystkim od zakresu uszkodzeń i sposobu dokonanej naprawy. Inaczej bowiem oceniać będziemy wpływ uszkodzenia nadwozia samochodu, a inaczej uszkodzenie lusterka bocznego.

Czytaj dalej

O Jolanta Kalisz-Krygowska

Adwokat, współpracownik Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.

Odrzucenie spadku imieniem małoletniego

Odrzucenie spadku jest celowym posunięciem w przypadku, gdy zmarły pozostawił długi spadkowe w wysokości przekraczającej wartość spadku. Samo odrzucenie spadku jest dość nieskomplikowaną czynnością polegającą na złożeniu oświadczenia spadkobiercy przed sądem lub notariuszem. Istotne jest, iż oświadczenie to złożone być musi w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (najczęściej to dzień śmierci spadkodawcy).

Czynność ta komplikuje się jednak, gdy spadkobiercą jest osoba bez pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli w praktyce najczęściej małoletni. W przypadku takiego spadkobiercy oświadczenie złożone być może przez jej przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź opiekuna. Aby jednak to było możliwe, przedstawiciel ustawowy musi uprzednio uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem swego podopiecznego jaką niewątpliwie jest odrzucenie spadku.

Uzyskanie zezwolenia sądu opiekuńczego również nie jest szczególnie zawiłą czynnością. W przypadku wykazania, że długi spadkowe przewyższają wartość spadku, nie powinno być obaw co do jego uzyskania. Pojawić się tu jednak mogą problemy natury praktycznej, wynikające z sześciomiesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Czytaj dalej

O Piotr Gawlik

Radca prawny, partner w Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.