Miesięczne archiwum: Lipiec 2013

Zadośćuczynienie

Kodeks cywilny przewiduje możliwość żądania przez osobę, której dobra osobiste zostały naruszone, zadośćuczynienia pieniężnego. Dobrem osobistym jest m.in. życie, zdrowie, nietykalność cielesna, integralność seksualna, wolność i swoboda sumienia, stan cywilny, poczucie przynależności do określonej płci. Trzeba zwrócić uwagę, że zadośćuczynienie jest czymś innym niż odszkodowanie (często w relacjach prasowych terminy te są mylone).

Zadośćuczynienie za krzywdę jest swoistą postacią odszkodowania, którego celem jest rekompensowanie uszczerbku w dobrach osobistych (szkody niemajątkowej).  Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 8.6.2011 roku, sygn. akt I PK 275/10 stwierdził, że zadośćuczynienie ma na celu kompensatę nie tylko cierpień fizycznych ale również niekorzystnych następstw zdarzenia w sferze psychiki poszkodowanego. Ma ono na celu przyniesienie poszkodowanemu równowagi emocjonalnej naruszonej przez doznane cierpienia psychiczne. Zadośćuczynienie powinno wynagrodzić doznane przez pokrzywdzonego cierpienia, utratę radości życia oraz ułatwić mu przezwyciężenie ujemnych przeżyć psychicznych.

Czytaj dalej

O Marcin Buczkowski

Adwokat, partner Kancelarii "Buczkowski, Gawlik Adwokaci i Radcowie Prawni" sp. p.